Sanacore Blanka av Grönudden

 Sanacore Blanka Av Grönudden SD

⚜️Baltiyskiy Talisman Vsegda Pervy

⚜️Diva Del Clanbassotti

 Ögonlyst UA , crd-PRA och OI fri genom föräldrar. Ryggröntgad K0.